e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
KategorieReklama:

čistírna - čistička odpadních vod pro 8 - 16 osob

Kód: čov-TP-16EO

A - základní provedení:

provedení - A:

e-shop zdarma

Je určena pro likvidace odpadních vod ze středních individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penziónů, provozoven, chalup, apod. Umožňuje čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček. Náklady na vyčištění jsou velice nízké.

Součástí ceny jsou:

 • kompresor /dmychadlo ZDARMA
 • časový spínač ZDARMA
 • najížděcí bakterie ZDARMA
 • víko k nástavci ZDARMA

Cena nástavce pro čistírnu:

 • výška 50cm   4 800 Kč bez DPH
 • výška 70cm   5 800 Kč bez DPH
 • výška 100cm  7 190 Kč bez DPH

Držitel certifikátu dle ČSN EN 12 566-3 a čistírna odpadních vod typ TP nese označení CE.

Výhody a přednosti ČOV TP-8EO

 • Vysoká účinnost čištění
 • Vysoká životnost
 • Nízké provozní náklady
 • Jednoduchá instalace
 • Tichý provoz
 • Minimální náročnost na údržbu
 • Kapacita pro 8 až 16 osob

Popis technologie čištění odpadní vody

Odpadní voda přitéká do nátokového prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Degradace biologicky rozložitelných materiálů zachycených v nátokové sekci je zajištěna tlakovým provzdušňováním. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru, který je osazen provzdušňovacím systémem difuzorů. Vzduchové difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. V tomto prostoru s vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování organického znečištění vody.

Z aktivačního prostoru voda vtéká do dosedací nádrže spojovacím potrubím, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace. Dosazovací prostor je kuželového tvaru, kde je recirkulace kalu zajištěna pomocí přečerpávacího potrubí zpět do nátokového prostoru. Hladina dosazovacího prostoru je provzdušňována pro rozbourání vyflotovaného kalu. Vyčištěná voda je přes odtokový systém odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, či jí akumulovat a použít k závlahám. Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Membránové dmychadlo je řízeno časovými spínacími hodinami. Účinnost čistění se pohybuje v rozmezí 90 - 95%.

Rozměry domovní čistírny TP-16EO

 • celková hmotnost 250 kg
 • výška zaústění nátoku 1 640 mm
 • nátokové potrubí DN 150
 • výška vyústění odtoku 1 400 mm
 • odtokové potrubí DN 125
 • celková výška čistírny V 1 600 mm
 • průměr čistírny 1 900 mm
 • průměr čistírny včetně výztuh 2 060 mm

250 kg

Cena: 53 100,- Kč

Cena s DPH: 64 251,- Kč25796 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!